Hüküm ve Koşullar

Son güncelleme: 22 Ağustos 2023

Lütfen Hizmetimizi kullanmadan önce bu hüküm ve koşulları dikkatlice okuyun.

Yorum ve Tanımlar

 • Tercüme
  Baş harfi büyük olan kelimeler aşağıdaki şartlarda tanımlanan anlamlara sahiptir. Aşağıdaki tanımlar, ister tekil ister çoğul olsun, aynı anlamı taşıyacaktır.
 • Tanımlar
  Bu Hüküm ve Koşulların amaçları doğrultusunda:
 • Bağlı kuruluş, bir tarafı kontrol eden, bir tarafça kontrol edilen veya bir tarafla ortak kontrol altında olan bir kuruluş anlamına gelir; burada “kontrol”, yöneticilerin veya diğer idari otoritenin seçiminde oy kullanma hakkına sahip hisselerin, öz sermaye paylarının veya diğer menkul kıymetlerin %50 veya daha fazlasının mülkiyeti anlamına gelir. .
 • Ülkenin atıfta bulunduğu ülke: Türkiye
 • Şirket (bu Sözleşmede “Şirket”, “Biz”, “Bize” veya “Bizim” olarak anılacaktır) Ahmet KARAMAN’ı ifade eder.
 • Cihaz, bilgisayar, cep telefonu veya dijital tablet gibi Hizmete erişebilen herhangi bir cihaz anlamına gelir.
 • Hizmet, Web Sitesini ifade eder.
 • Hüküm ve Koşullar (“Şartlar” olarak da anılır), Hizmetin kullanımına ilişkin Siz ve Şirket arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturan bu Hüküm ve Koşullar anlamına gelir. Bu Şartlar ve Koşullar sözleşmesi, Şartlar ve Koşullar Oluşturucu’nun yardımıyla oluşturulmuştur.
 • Üçüncü Taraf Sosyal Medya Hizmeti, bir üçüncü tarafça sağlanan ve Hizmet tarafından görüntülenebilecek, dahil edilebilecek veya kullanıma sunulabilecek herhangi bir hizmet veya içerik (veriler, bilgiler, ürünler veya hizmetler dahil) anlamına gelir.
 • Siz, Hizmete erişen veya Hizmet’i kullanan kişi veya duruma göre, söz konusu kişinin adına Hizmet’e eriştiği veya Hizmet’i kullandığı şirket veya diğer tüzel kişilik anlamına gelir.

Bunlar, bu Hizmetin kullanımını yöneten “Hüküm ve Koşullar” ve sizinle şirket arasında geçerli olan sözleşmedir. Bu “Hüküm ve Koşullar” , tüm kullanıcıların hizmetin kullanımına ilişkin hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir.

Hizmete erişiminiz ve hizmeti kullanımınız, bu “Hüküm ve Koşulları” kabul etmenize ve bunlara uymanıza bağlıdır. Bu “Hüküm ve Koşullar”, hizmete erişen veya hizmeti kullanan tüm ziyaretçiler, kullanıcılar ve diğer kişiler için geçerlidir.

Hizmete erişerek veya onu kullanarak, bu “Hüküm ve Koşullara” bağlı kalmayı kabul edersiniz. Bu “Hüküm ve Koşulların” herhangi bir bölümüne katılmıyorsanız, web sitesi kullanım için gerekli olan ön “Hüküm ve koşulları” reddettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

18 yaşından büyük olduğunuzu beyan etmektesiniz. Şirket, 18 yaşından küçüklerin Hizmeti kullanmasına izin vermemektedir.

Hizmete erişiminiz ve hizmeti kullanımınız aynı zamanda şirketin Gizlilik Politikasını kabul etmeniz ve bunlara uymanız şartına bağlıdır. Gizlilik Politikamız, web sitesini kullandığınızda kişisel bilgilerinizin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesine ilişkin politikalarımızı ve prosedürlerimizi açıklamakta ve gizlilik haklarınız ile kanunların sizi nasıl koruduğu hakkında size bilgi vermektedir. Lütfen Hizmetimizi kullanmadan önce Gizlilik Politikamızı dikkatlice okuyun.

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Hizmetimiz, şirkete ait olmayan veya şirket tarafından kontrol edilmeyen üçüncü taraf web sitelerine veya hizmetlere bağlantılar içerebilir.

Şirketin herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya hizmetinin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrolü yoktur ve bunlar konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Ayrıca, Şirketin, bu tür içerik, mal veya hizmetlerin kullanımından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan veya kaynaklandığı iddia edilen herhangi bir hasar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu veya yükümlü olmayacağını kabul ve beyan edersiniz. veya bu tür web siteleri veya hizmetler aracılığıyla.

Ziyaret ettiğiniz tüm üçüncü taraf web sitelerinin veya hizmetlerinin hüküm ve koşullarını ve gizlilik politikalarını okumanızı önemle tavsiye ederiz.

Sonlandırma

Bu Hüküm ve Koşulları ihlal etmeniz de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir nedenle, önceden bildirimde bulunmaksızın veya herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin erişiminizi derhal sonlandırabilir veya askıya alabiliriz.

Feshin ardından Hizmeti kullanma hakkınız derhal sona erecektir.

Geçerli Hukuk

Bu Şartlar ve Hizmeti kullanımınız, kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Ülkenin(Türkiye) kanunlarına tabi olacaktır. Uygulamayı kullanımınız ayrıca diğer yerel, eyalet, ulusal veya uluslararası yasalara tabi olabilir.

Uyuşmazlık Çözümü

Hizmetle ilgili herhangi bir endişeniz veya anlaşmazlığınız varsa, öncelikle Şirketle iletişime geçerek anlaşmazlığı gayri resmi olarak çözmeyi denemeyi kabul edersiniz.

Avrupa Birliği (AB) Kullanıcıları İçin
Avrupa Birliği tüketicisi iseniz, ikamet ettiğiniz ülkenin kanunlarının emredici hükümlerinden yararlanırsınız.

Bölünebilirlik ve Feragat

Bölünebilirlik

Bu Koşulların herhangi bir hükmünün uygulanamaz veya geçersiz olduğuna karar verilirse, söz konusu hüküm, söz konusu hükmün amaçlarını yürürlükteki yasa kapsamında mümkün olan en geniş ölçüde gerçekleştirmek için değiştirilecek ve yorumlanacak ve geri kalan hükümler tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Feragat

Burada belirtilenler dışında, bu Koşullar kapsamında bir hakkın kullanılmaması veya bir yükümlülüğün yerine getirilmesinin istenmemesi, bir tarafın bu hakkı kullanma veya bundan sonraki herhangi bir zamanda böyle bir ifayı talep etme kabiliyetini etkilemeyecek veya bir ihlalden feragat edilmesi, bir feragat teşkil etmeyecektir. sonraki herhangi bir ihlal.

Bu Hüküm ve Koşullardaki Değişiklikler

Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, bu koşulları herhangi bir zamanda değiştirme veya değiştirme hakkını saklı tutarız. Bir revizyon önemliyse, herhangi bir yeni şartın yürürlüğe girmesinden en az 30 gün önce bildirimde bulunmak için makul çabayı göstereceğiz. Önemli bir değişikliği neyin oluşturduğu tamamen bizim takdirimize bağlı olarak belirlenecektir.

Bu revizyonlar yürürlüğe girdikten sonra hizmetimize erişmeye veya hizmetimizi kullanmaya devam ederek, revize edilen şartlara bağlı kalmayı kabul edersiniz. Yeni şartları tamamen veya kısmen kabul etmiyorsanız, lütfen web sitesini ve hizmeti kullanmayı bırakın.

Bize Yazın:
Bu Şartlar ve Koşullar hakkında herhangi bir sorunuz varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz:

Telefon(Whatsapp): +44 7361 058553

Başa dön tuşu